connectivity-940x423 Header-2-940x423

Snelle groei software

Wereldwijd groeit de software industrie al tientallen jaren met gemiddeld 11% per jaar. Volgens Gartner zal deze industrie sterk blijven groeien, waarbij SaaS een jaarlijkse groei kent van 18%.

De lijst van de Main Software 50 editie 2013 is bekend

De lijst kunt u vinden onder Top 50.

Home

Belang van software voor Nederland

De software industrie is een voor Nederland zeer belangrijke sector met een jaarlijkse omzet van ongeveer € 32,5 miljard (ca. 3,9% van het BNP), gerealiseerd door bijna 25.000 ondernemingen die werkgelegenheid bieden aan meer dan 200.000 mensen (Dialogic, 2010).

De software sector laat zich kenmerken door de aanwezigheid van enkele zeer grote spelers, echter het overgrote deel van de markt bestaat uit MKB-bedrijven die met hun innovatieve software oplossingen inspelen op wereldwijde trends als verhoging van efficiency en productiviteit in het bedrijfsleven, klimaatverandering, vergrijzing en de verdere digitalisering van de samenleving.

Nederland vervult binnen een aantal sub-segmenten van de software industrie ook internationaal een leidende positie. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld software voor realtime monitoring van waterbeheer en risk & compliance oplossingen voor banken en verzekeraars.

Wereldwijd groeit de software sector al tientallen jaren met gemiddeld 11% per jaar. Zelfs in het moeizame jaar 2013 zal  de sector wereldwijd met 5% groeien (Gartner 2012). Onderzoek heeft uitgewezen dat de groei van de software industrie consistent 3-4% boven de algemene marktgroei ligt (Gartner, 2011). In 2013 zal de wereldwijde markt voor Enterprise software markt naar verwachting 6,4% groeien naar $ 120 miljard (Gartner, 2012). Een groot aantal sub-segmenten van de software industrie vertoont een veel hoger groeitempo. Een voorbeeld hiervan is database management systems, data integration tools, supply chain management en natuurlijk cloud applications en services zullen harder groeien (Gartner 2013).

Kortom de software industrie is bloeiend, groeiend en een hoeksteen van de Nederlandse economie. Helaas wordt deze belangrijke strategische positie niet door iedereen in Nederland onderkend. Software is bijvoorbeeld niet door de rijksoverheid gedefinieerd als een van de negen topsectoren.

Net als vorig jaar is het doel van de Main Software 50 om meer zichtbaarheid te geven aan de 50 meest succesvolle Nederlandse software bedrijven en om de software sector als geheel een duidelijker profiel te geven!